Primorski 

Ne bojmo se novega in novosti. ivljenje je narejeno iz problemov, ki jih moramo sproti reevati.« S temi besedami je otvoritveno sveanost devete izdaje bienalne znanstvene prireditve Esof, ki se je je veraj udeleilo priblino tiso obiskovalcev (pred pandemijo so priakovali 4500 ljudi), uvedel Stefano Fantoni, vodja trakega organizacijskega odbora.

Leggi l’articolo